Klavuzlar


Sayın Öğretim Elemanları,

Öğrencilerin değerlendirilmesi için her bir hafta/bölüm/konu altında aşağıda verilen özellikle UZEM online araçları ve süreç odaklı araçları eklemeniz gerekmektedir.
Dersinizin izlencesinde belirttiğiniz kazanımlar paralelinde her hafta çoktan seçmeli sorular, projeler, araştırma ödevleri veriniz.
Uzaktan Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Klavuzu(e-sınav)
Süreç odaklı değerlendirme türlerine yönelik form örnekleri
Online Ders Formatı
Canlı Katılım Listesi Alma
Ders Materyallerini Yedekleme

Süreç Odaklı Online Uygulamalar

Book Creator
Edd Puzzle
Formative
Nearpod
Quiziz
Socrative
Kahoot
Plickers